مقالات


پانل های شیشه ای هوشمند

در این بخش مقاله ای در رابطه با کاربرد پانل های شیشه ای هوشمند در ساختمان های تجاری و مسکونی ارائه می دهیم.

چگونه جلوی بالکن خود را ببندیم؟

در این قسمت در رابطه با دوش صحیح و نوین بستن بالکن با UPVC و بالکن شیشه ای آشنا میشوید...

نانو ذرات روی پنجره ها

روش نــویـن خنــک شـدن خــانــه بـا نصــب فیـلم سـرامیــکی نانــو ذرات رو پنجـره ها......

ادامه مطلب

با معماری ایرانی UPVC پنجره های

نسل جدید پنجره های یو .پی .وی .سی (UPVC) به سبک معماری ایرانی اسلامی با تمامی قوس ها و اشکال............

حفظ نمای ساختمان در روش وین تیونینگ

 

مـزایـای استفاده از روش ویـن تیـونینـگ به جـای تعویـض پنجـره ها بـا upvc در حفـظ نمـای سـاخ...

پنجره با قابلیت نابود سازی میکروارگانیسم

در این بخش میپردازیم به توضیحی در رابطه با پنجره های هوشمند که قابلیت نابود سازی میکروارگانیسم را دارند.

جایگزینی برای گالوانیزه

گالوانیزه آهن تقویتی می باشد که برای استحکام پنجره های UPVC از آنها استفاده می شود. بهترین پروفیل های UPVC هم نیاز ب...

معرفی وین تیونینگ

وین تیونینگ یکی از جدیدترین روشهای تبدیل پنجره های آهنی به دو جداره می باشد. در این روش که برای پنجره های آهنی و...